Chuyên mục
Sửa điện thoại Sửa điện thoại Iphone

Hướng dẫn sàng main iphone 8 Plus

Sàng Main iPhone là gì và sàng main để làm gì?   Chiếc iphone bị cong vậy còn dùng được ko ạ? hình ảnh một mainboard bị gãy Main (mainboard) là bộ phận đóng vai trò duy trì sự vận hành của điện thoại iphone 8 plus. Khi gặp phải lỗi hỏng nặng, người ta […]