Chuyên mục
Sửa điện thoại Iphone

Dịch vụ sàng main iphone X tại Hà nội

Sàng Main iPhone X là gì?   Main (mainboard) là bộ phận đóng vai trò duy trì sự vận hành của điện thoại iphone X. Khi gặp phải lỗi hỏng nặng, người ta thường sử dụng dịch vụ sàng Main iphone X với các trường hợp như: Main iPhone X plus bị rớt nước, dính […]